ЕР-3

Lítiové mazadlo

Prednosti:
• zvýšená stálosť;
• vynikajúca ochrana mazaných súčiastok;
• odolnosť proti vode;
• pevne sa drží na povrchu;
• zachováva si vlastnosti pri nízkych teplotách.

Použitie:

• viacúčelový olej s dobrou odolnosťou proti zadieraniu;
• valivé a klzné ložiská;
• v dopravných prostriedkoch, strojoch a mechanizmoch

Lítiové mazadlo

ZHODY A SCHVÁLENIA:
DIN 51 502 K P 3 К -40

Balenie

0.8 kg, 18 kg, 45 kg