ATF DX II

Prevodový celosezónny olej

Prednosti:
• nehlučná a plynulá práca, optimálne trecie vlastnosti;
• znáša ťažké záťaže a tvrdé prevádzkové podmienky;
• ochrana proti opotrebovaniu a korózii, kompatibilita s materiálmi tesnení

Použitie:

• v stupňových automatických prevodovkách s hydraulickým transformátorom v nákladných, osobných automobiloch, autobusoch a terénnej technike;
• v posilňovačoch riadenia, kde sú odporúčané kvapaliny triedy ATF.

Celosezónna vysoko kvalitná pracovná kvapalina

ZHODY A SCHVÁLENIA:
DEXRON IID

Balenie

1l, 4l, 20l, 205l