EP-2, EP-3

Prednosti:
• Vyznačuje sa dobrou koloidnou, chemickou a mechanickou stálosťou;
• Zabezpečuje vynikajúcu ochranu mazaných súčiastok, zamedzuje vznik všetkých druhov opotrebovania;
• Je odolné voči vode dokonca aj vo vriacej vode;
• Zachováva si elastickosť a mazaciu schopnosť pri vysokých a nízkych teplotách;
• Pevne sa drží na mazaných povrchoch.

Použitie:

Viacúčelové mazadlá odolné proti vode, odolné proti zadieraniu na báze minerálneho oleja, zahusteného lítiovým mydlom kyseliny 12-oxystearínovej, obsahujúce vysoko účinný balík prísad. Používa sa na mazanie valivých a klzných ložísk v dopravných prostriedkoch, ako aj strojoch a mechanizmoch priemyselných zariadení. Je funkčné pri teplote od -40 do +130 °С, krátkodobo si zachováva funkčnosť pri teplote do +150 °С.

ZHODY A SCHVÁLENIA:
• DIN 51502 KP 2 К–40;
• DIN 51502 KP 3 K-40.

Základné charakteristiky