GREASE L 00, 0, 1, 2, 3

Lítiové mazadlo

Prednosti:
• Vysoké prevádzkové ukazovatele v trecích súčastiach, ktoré nevyžadujú použitie špeciálnych mazadiel v širokom teplotnom rozsahu od -30°C do +120°C s krátkodobým zvýšením do +150 °C;
• Univerzálnosť mazadla umožňuje jeho použitie v rôznych trecích súčastiach, čo umožňuje značné zmenšenie počtu používaných a skladovaných mazacích materiálov;
• Vysoká oxidačná stálosť zabezpečuje dlhú dobu prevádzky mazacieho tuku a zvýšenú životnosť mazanej trecej súčasti;
• Je odolný voči deštrukčným účinkom vody;
• Vyznačuje sa vynikajúcou prečerpávateľnosťou dokonca aj pri nízkych teplotách.

Použitie:

Viacfunkčné lítiové mazadlo všeobecného určenia, používa sa na mazanie priemyselných mechanizmov a dopravných prostriedkov, ktoré pracujú v miernych prevádzkových podmienkach.

Lítiové mazadlo

ZHODY A SCHVÁLENIA:
• DIN 51502 K 00 K–30;
• DIN 51502 K 0 K–30;
• DIN 51502 K 1 K–30;
• DIN 51502 K 2 K–30;
• DIN 51502 K 3 K–30.

Základné charakteristiky