GREASE L EP 00, 0, 1, 2, 3

Prednosti:
• Vysoké prevádzkové ukazovatele v širokej oblasti použitia a širokom teplotnom rozsahu od -30 °С do +120 °С s krátkodobým zvýšením do +150 °С;
• Vďaka účinným prísadám proti zadieraniu zabezpečuje spoľahlivú ochranu mazaných súčiastok a zamedzuje vznik všetkých druhov opotrebovania dokonca aj v podmienkach veľmi vysokých záťaží;
• Vynikajúca oxidačná stálosť, odolnosť proti korózii;
• Vyznačuje sa dobrou prečerpávateľnosťou v širokom teplotnom rozsahu;
• Dobrá odolnosť proti deštrukčným účinkom vody

Použitie:

Viacfunkčné lítiové mazadlo s obsahom prísad proti zadieraniu (EP prísad), používa sa v trecích súčastiach priemyselných mechanizmov a dopravných prostriedkov, keď sa vyžaduje spoľahlivá ochrana zariadenia, ktoré pracuje v podmienkach vysokých a rázových zaťažení.

Lítiové mazadlo

ZHODY A SCHVÁLENIA:
• DIN 51502 KP 00 K–30;
• DIN 51502 KP 0 K-30;
• DIN 51502 KP 1 K–30;
• DIN 51502 KP 2 K–30;
• DIN 51502 KP 3 K–30.

Základné charakteristiky