GREASE L MOLY EP 2

Prednosti:
• Vysoké prevádzkové ukazovatele a schopnosť znášať vysoké zaťaženia v ťažkých prevádzkových podmienkach vďaka obsahu EP prísad a disulfidu molybdénu;
• Prítomnosť disulfidu molybdénu zabezpečuje ochranu povrchov dokonca aj pri použití nedostatočného množstva mazadla alebo v podmienkach značného znečistenia pracovného prostredia;
• Vynikajúca ochrana proti opotrebovaniu a zasekávaniu;
• Zvýšenie doby prevádzky súčiastok v širokom rozsahu teplôt -30 °C do +120 °C, krátkodobo do +150 °C;
• Má vynikajúcu odolnosť proti koróznym účinkom vody a zamedzuje tvorbu hrdze a rozleptávanie;
• Vyznačuje sa dobrou prečerpávateľnosťou dokonca aj pri nízkych teplotách.

Použitie:

Viacfunkčné lítiové mazadlo s obsahom prísad proti zadieraniu (ЕР prísad) a tuhého plniva (disulfidu molybdénu). Používa sa na mazanie trecích súčastí traktorov, rýpadiel, buldozérov, vidlicových a čelných vysokozdvižných vozíkov, drvičov, vibračných sít a iných priemyselných zariadení a dopravných prostriedkov, ktoré pracujú v ťažkých prevádzkových podmienkach pri veľmi vysokých záťažiach.

ZHODY A SCHVÁLENIA:
• DIN 51502 KPF 2 K–30

Základné charakteristiky