GREASE LTS 1, 2

Prednosti:
• Vynikajúce prevádzkové charakteristiky v širokom teplotnom rozsahu od -30 °C do +120 °C, s krátkodobým zvýšením do +150 °C;
• Zaručujú dlhodobú životnosť pri práci v podmienkach vysokých teplôt vďaka vynikajúcej odolnosti voči termooxidácii;
• Univerzálnosť mazadla umožňuje jeho použitie v rôznych trecích súčastiach, čo umožňuje značné zmenšenie počtu použitých a skladovaných mazacích materiálov;
• Vynikajúca odolnosť proti korózii a deštrukčným účinkom vody

Použitie:

Viacfunkčné mazadlo s obsahom prísad proti zadieraniu (EP prísad) na báze lítiovokalciového mydla. Používa sa na mazanie trecích súčastí priemyselných, stavebných a poľnohospodárskych zariadení, ktoré pracujú v podmienkach pôsobenia veľmi vysokých zaťažení . Používa sa ako mazadlo na dlhodobé použitie (NLGI 2), aj pre centralizované mazacie systémy (NLGI 1).

ZHODY A SCHVÁLENIA:
• DIN 51502 KP 1 K–30;
• DIN 51502 KP 2 K–30

Základné charakteristiky