GREASE LTS MOLY EP 2

Prednosti:
• Zabezpečuje vysoké prevádzkové ukazovatele a znáša vysoké zaťaženia v ťažkých prevádzkových podmienkach vďaka obsahu EP prísad a disulfidu molybdénu.
• Prítomnosť disulfidu molybdénu zabezpečuje ochranu povrchov dokonca aj pri použití nedostatočného množstva mazadla alebo v podmienkach vysokého znečistenia pracovného prostredia.
• Zvýšenie doby prevádzky súčiastok v širokom rozsahu teplôt od -30 °С do +120 °С, krátkodobo do +150 °С.
• Vynikajúca ochrana proti opotrebovaniu a zasekávaniu.
• Má vynikajúcu odolnosť proti koróznym účinkom vody a zamedzuje tvorbu hrdze a rozleptávanie.

Použitie:

Mazací tuk s vysokými prevádzkovými ukazovateľmi na báze lítiovo-kalciového mydla s obsahom prísad proti zadieraniu (EP prísad) a tuhého plniva (disulfidu molybdénu). Používa sa na mazanie trecích súčastí stavebnej, ťažobnej a inej techniky, vystavenej účinkom extrémne vysokých záťaží a prevádzkovanej v mimoriadne ťažkých podmienkach, vrátane prítomnosti vody

ZHODY A SCHVÁLENIA:
• DIN 51502 KPF 2 K-30

Základné charakteristiky