GREASE LX EP 2

Prednosti:
• Vysoké prevádzkové charakteristiky v širokom rozsahu teplôt od -30 °C do 160 °C.
• Dlhodobá práca bez výmeny, vynikajúce protikorózne vlastnosti a vynikajúca antioxidačná stálosť .
• Zaručujú vysoko účinnú ochranu proti korózii dokonca aj pri práci v obzvlášť nepriaznivých prostrediach ako vlhkosť, studená alebo horúca voda.
• Vyznačujú sa veľkolepými tesniacimi vlastnosťami, čo umožňuje ochranu trecích súčastí pred prenikaním vody, nečistôt, prachu.
• Vyznačujú sa vysokou mechanickou odolnosťou, vďaka čomu ich možno používať na mazanie ložísk, ktoré sú vystavené silným vibráciám.

Použitie:

Viacúčelové mazadlo s balíkom prísad odolných proti zadieraniu (EP prísad) na základe lítiového komplexného mydla pre trecie súčasti, ktoré pracujú v podmienkach vysokých teplôt a veľmi vysokých záťaží. Používajú sa na predĺženie termínov na výmenu v ložiskách ventilátorov, elektromotorov, vozíkov a valčekov sušiacich pecí, v suchých a mokrých sekciách papierenských strojov, automatických práčkach a iných priemyselných zariadeniach.

ZHODY A SCHVÁLENIA:
• DIN 51502 KP 2 P–30

Základné charakteristiky