LITOL-24

Prednosti:
• Vyznačuje sa vysokou koloidnou, chemickou a mechanickou stálosťou
• Je odolné dokonca aj proti vriacej vode
• Zachováva si elastickosť a mazaciu schopnosť pri vysokých a nízkych teplotách
• Zabezpečuje vynikajúcu ochranu mazaných súčiastok dokonca aj pri použití v silne opotrebovaných trecích súkolesiach
• Pevne sa drží na mazaných povrchoch
• Zamedzuje vznik všetkých hlavných druhov opotrebovania
• Neraz bolo vyznamenané diplomom súťaže o „Sto najlepších druhov tovaru Ruska“

Použitie:

Antifrikčné viacúčelové mazadlo na báze minerálneho oleja, lítiového mydla a vysoko účinného balíka prísad, odolné proti vode. Používa sa vo valivých ložiskách všetkých typov, kĺbov, ozubených a iných prevodoch; na trecích plochách kolesových a pásových dopravných prostriedkov; v priemyselných mechanizmoch, elektrických strojoch a pod. Je funkčné pri teplotách od -40 do +120 °С, krátkodobo si zachováva funkčnosť pri teplote do +130 °С.

ZHODY A SCHVÁLENIA:
• DIN 51502 K 3 K–40

Základné charakteristiky