METALGREASE AC

Prednosti:
• Vysoké prevádzkové ukazovatele a zvýšená schopnosť znášať vysoké zaťaženia v ťažkých prevádzkových podmienkach vďaka obsahu tuhých prísad (medi, disulfidu molybdénu a grafitu).
• Zvýšenie životnosti trecích súčastí v širokom rozsahu teplôt od -30 °C do +200 °C.
• Vynikajúca ochrana proti opotrebovaniu a zakliňovaniu.
• Obsah tuhých prísad zabezpečuje spoľahlivú ochranu povrchov dokonca aj pri silných rázových zaťaženiach, prašnosti a dlhých intervaloch medzi mazaniami.
• Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou proti rozpojovaniu vodou, zamedzuje tvorbu hrdze a vznik korózie.

Použitie:

Bentonitové mazadlo s obsahom tuhých prísad pre priemyselné mechanizmy, pracujúce v podmienkach vysokých záťaží, vysokých teplôt a znečisteného prostredia. Používa sa ako mazadlo pre dlhodobé použitie na mazanie mechanických zdvihákov, kĺbov žeriavov, oporných a otočných zariadení, vysoko zaťažených kladkových mlynov a lisov, oporných valčekov tunelových pecí a sušičiek, cestných
valcov, strojov na ukladanie asfaltu a iných priemyselných mechanizmov.

ZHODY A SCHVÁLENIA:
• DIN 51502 KPF 2 S–30

Základné charakteristiky