MT-300 Om

Prednosti:
• vysoká termooxidačná stálosť znižuje tvorbu usadenín na minimum;
• Nízka viskozita napomáha plynulej recirkulácii tepelného média vnútri systému;
• Minimálne agresívne účinky na konštrukčné materiály a minimálna toxicita

Použitie:

Používa sa ako tepelné médium v uzavretom systéme, ktorý vylučuje bezprostredný kontakt horúceho oleja so vzduchom s intenzívnou nútenou cirkuláciou pri teplote max. 300 °С. Určený je na udržiavanie a reguláciu vysokej teploty, pri ktorej prebiehajú mnohé technologické procesy (napríklad v závodoch na výrobu chemických vláken a iných výrobách). Je produktom hlbokého spracovania ropy s vysokým obsahom aromatických uhľovodíkov, ktoré zabezpečujú tepelnú stálosť oleja.

ZHODY A SCHVÁLENIA:

• DIN 51502 KPF 2 S–30

Základné charakteristiky