REDUCTOR CLP

Prednosti:
• Vynikajúce vlastnosti, čo sa týka odolnosti proti opotrebovávaniu a zadieraniu, zabezpečujú spoľahlivú ochranu ozubených súkolesí;
• Vyznačujú sa vysokou termooxidačnou stálosťou, čo umožňuje zachovanie vysokých prevádzkových charakteristík počas celej životnosti oleja;
• Vysoké protipenivé a deemulgačné vlastnosti zabezpečujú zvýšenie životnosti priemyselných zariadení.

Použitie:

Boli vyvinuté pre použitie v ozubených súkolesiach moderných importných priemyselných zariadení, ktoré vyžadujú použitie vysoko kvalitných legovaných olejov so zvýšenými protipittingovými vlastnosťami, dobrou odolnosťou proti opotrebovaniu a dobrými protikoróznymi vlasťami. Môžu sa tiež používať v cirkulačných systémoch rôznych mechanizmov, ktoré pracujú pri zvýšených záťažiach, v trecích súčastiach automatických lisov na lisovanie za tepla a iných častiach priemyselných zariadení pracujúcich pod vysokou záťažou. Vyrábajú sa s použitím vysoko efektívneho importného balíka prísad, ktorý zamedzuje koróziu súčiastok, podstatne zlepšuje mazacie, deemulgačné, protipenivé vlastnosti. Umožňuje zmenšenie počtu prevodovkových olejov, ktoré používa používateľ.

Cenník:

ZHODY A SCHVÁLENIA:

• Cincinnati Machine P-77, P-74;
• DIN 51517 Part 3;
• AGMA 9005-E02;
• AIST 224;
• David Brown S1.53.101(E).

Viskozita

68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

Balenie

205l

Základné charakteristiky

SKU: N/A Category: