REDUCTOR ITD

Prednosti:
• Zamedzujú opotrebovávanie, zadieranie, zasekávanie a zachytávanie súčiastok strojov a mechanizmov;
• Účinne chránia súčiastky ozubeného súkolesia a ložiská pred koróziou;
• Vyznačujú sa vysokou antioxidačnou stálosťou;
• Zabezpečujú zvýšenie doby činnosti prevodovky, intervalu potrebného na výmenu oleja.

Použitie:

Určené sú na mazanie ozubených súkolesí priemyselných zariadení, ktoré pracujú pri stredných a vysokých záťažiach, vrátane rázových záťaží. Môžu sa používať v trecích súčastiach automatických lisov na lisovanie za tepla, cirkulačných systémoch rôznych mechanizmov, ktoré pracujú pri vysokých záťažiach a iných prvkov priemyselných zariadení, pracujúcich pri vysokých záťažiach. Vyrábajú sa na báze vysoko rafinovaných minerálnych základných olejov s použitím viacfunkčného importného balíka prísad, ktorý napomáha zlepšeniu mazacích, antioxidačných, protikoróznych vlastností, odolnosti proti opotrebovaniu a zadieraniu.

ZHODY A SCHVÁLENIA:

• DIN 51517 Part 3

Viskozita

46, 68, 100, 150

Základné charakteristiky