STEELGREASE CS 1; 2

Prednosti:
• Vynikajúce prevádzkové charakteristiky v širokom rozsahu teplôt od -30 °C do +200 °C.
• Vďaka výnimočným vlastnostiam proti opotrebovaniu a zadieraniu veľmi dobre znáša extrémne vysoké zaťaženia.
• Vynikajúca ochrana proti oxidácii a korózii vďaka vynikajúcim vlastnostiam zahusťovadla — sulfonátu vápenatého.
• Vysoká odolnosť proti vode — dokonca aj pri prívode veľkého množstva vody sa konzistencia mazadla mení iba veľmi slabo.

Použitie:

Špecializované vodoodpudivé mazadlo na báze sulfonátu vápenatého pre trecie súčasti, ktoré pracujú v podmienkach pôsobenia vysokých teplôt a extrémne vysokých zaťažení. Určené je najmä na mazanie ložísk zariadení na kontinuálne odlievanie, valcovanie za tepla a iné zariadenia hutných kombinátov. Používa sa tiež v celom rade iných súčastí priemyselných zariadení, kde existuje častý kontakt medzi mazadlom a vodou. Používa sa ako mazadlo na dlhodobé použitie (NLGI 2), aj pre centralizované mazacie systémy (NLGI 1).

ZHODY A SCHVÁLENIA:
• DIN 51502 KP 1 S–30;
• DIN 51502 KP 2 S–30.

Základné charakteristiky