SUPERGREASE CX 2

Prednosti:
• Vysoké prevádzkové charakteristiky v širokom rozsahu teplôt od -30 °C do +150 °C, v uzavretých systémoch do +250 °C.
• Vynikajúca odolnosť proti korózii a negatívnym účinkom vody, vrátane horúcej vody.
• Spoľahlivá ochrana proti účinkom vonkajších faktorov vďaka zvýšenej mazacej, tesniacej schopnosti a vynikajúcej priľnavosti.
• Vysoká ochrana proti opotrebovaniu a termooxidácii, zvýšenie životnosti trecích súčastí v podmienkach zvýšených prevádzkových teplôt;
• Funkčnosť pri vysokých otáčkach ložísk.

Použitie:

Viacfunkčné špeciálne mazadlo na báze komplexného kalciového mydla pre priemyselné mechanizmy, pracujúce v podmienkach pôsobenia zvýšených teplôt a prítomnosti vody. Používa sa na mazanie ložísk pecí v závodoch na výrobu cementu a zlievarenských závodoch, valcov valcovacích tratí, lisov na lisovanie za tepla, valcovacích strojov, vytlačovacích strojov, ložísk „mokrých“ sekcií a sušiacich valcov papierenských strojov, vodných brán, plavebných komôr a iných priemyselných zariadení. Možné je jeho použitie v ložiskách frézok.

ZHODY A SCHVÁLENIA:
• DIN 51502 KP 2 N-30

Základné charakteristiky